Bảng giá Thiết kế & Tiếp thị Web

WEB 199

19.900.000 ₫/ NĂM

CHO THUÊ

1 Web Chủ WordPress
1 WebMail Nội Bộ
1 Hệ thống tiếp thị Email
1 Hệ thống tiếp thị SMS
1 Máy chủ Semi-Dedicated ( 20GB lưu trữ tại Hawkhost )
1 Tên miền .COM
1 Tên miền .MARKETING
3/+199 Dự án Web Mẫu Cao Cấp ( Education, Travel Tour, Real Estate, Medical, Law, Construction Interior, FinancialInvestment, Bank Pay, Marketplace Shopping Cart, Social Network Entertaiment, Classified Ads, Digital Marketing, ERP CRM HRM, Job, Live Chat Support, Analytics, Mobile, Deal Voucher, Crowdfunding, News Magazine, Affiliate, Billing ... )
Không bao gồm lưu trữ ngoài như DigitalOcean ( $5/ tháng = 250GB )
Không bao gồm lưu trữ ngoài như Wasabi Cloud ( $5/ tháng = 1000GB )
WEB 399

39.900.000 ₫/ NĂM

CHO THUÊ

3 Web Chủ WordPress
1 WebMail Nội Bộ
3 Hệ thống tiếp thị Email
3 Hệ thống tiếp thị SMS
3 Máy chủ Semi-Dedicated ( 20GB lưu trữ cho mỗi máy chủ tại Hawkhost )
3 Tên miền .COM
3 Tên miền .MARKETING
9/+199 Dự án Web Mẫu Cao Cấp ( Education, Travel Tour, Real Estate, Medical, Law, Construction Interior, FinancialInvestment, Bank Pay, Marketplace Shopping Cart, Social Network Entertaiment, Classified Ads, Digital Marketing, ERP CRM HRM, Job, Live Chat Support, Analytics, Mobile, Deal Voucher, Crowdfunding, News Magazine, Affiliate, Billing ... )
Đã bao gồm lưu trữ ngoài như DigitalOcean ( $5/ tháng = 250GB )
Đã bao gồm lưu trữ ngoài như Wasabi Cloud ( $5/ tháng = 1000GB )
WEB 999

99.900.000 ₫

BÀN GIAO FULLCODE, TẤT CẢ THÔNG SỐ NHƯ GÓI WEB399, LƯU Ý RẰNG BÊN THIẾT KẾ SẼ CHỈ THANH TOÁN 1 NĂM ĐẦU TIÊN CHO : MÁY CHỦ + TÊN MIỀN + LƯU TRỮ NGOÀI

×

+199 Dự án Web Mẫu Cao Cấp Miễn Phí ThietKeWebEnvato.Com